Environment


Welcome to the Environment Section, the following areas are under our responsibility:

An Timpeallacht
Fáilte chuig an Rannóg Timpeallachta; tá na réimsí seo a leanas faoinár gcúram:

 

Clean up Laois Week 2024 – details and registration form available here: Clean Up Laois Week 2024

 

MYWASTE.IE

Ireland’s official guide to managing your waste can now be found at www.mywaste.ie

Here you will find everything you need to know about how to manage your waste responsibly, efficiently and sustainably. Browse the www.mywaste.ie site for local waste services, recycling facilities, information on preventing, reusing and disposing of waste.

Check here to see if you are eligible for a brown bin service in your area: https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2088b088cd74a9aa087435bbdcd2ef7

 

Contact Numbers

General / Keyfob Queries +353 57 86 89315

Fixed penalty notice/Litter Fines Queries +353  57 86 89317

Waste Enforcement / Permits / Section Notice +353 57 86 89318

 

MYWASTE.IE

Tá treoir oifigiúil na hÉireann do bhainistiú dramhaíola le fáil anois ag www.mywaste.ie

Anseo, gheobhaidh tú gach ní is gá faoin dóigh le do dhramhaíl a bhainistiú go freagrúil, go héifeachtúil agus go hinmharthana. Brabhsáil an suíomh www.mywaste.ie chun eolas a fháil maidir le seirbhísí dramhaíola áitiúla, saoráidí athchúrsála, agus mar is féidir dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.

 

https://arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a2088b088cd74a9aa087435bbdcd2ef7

Read More News Stories