Environment


Welcome to the Environment Section, the following areas are under our responsibility:

An Timpeallacht
Fáilte chuig an Rannóg Timpeallachta; tá na réimsí seo a leanas faoinár gcúram:

 

MYWASTE.IE

Ireland’s official guide to managing your waste can now be found at www.mywaste.ie

Here you will find everything you need to know about how to manage your waste responsibly, efficiently and sustainably. Browse the www.mywaste.ie site for local waste services, recycling facilities, information on preventing, reusing and disposing of waste.

 

MYWASTE.IE

Tá treoir oifigiúil na hÉireann do bhainistiú dramhaíola le fáil anois ag www.mywaste.ie

Anseo, gheobhaidh tú gach ní is gá faoin dóigh le do dhramhaíl a bhainistiú go freagrúil, go héifeachtúil agus go hinmharthana. Brabhsáil an suíomh www.mywaste.ie chun eolas a fháil maidir le seirbhísí dramhaíola áitiúla, saoráidí athchúrsála, agus mar is féidir dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.