Ukraine Support Information


Laois County Council has put in place a Ukrainian Community Response Forum, consisting of statutory and voluntary groups/agencies operating across County Laois, who meet on a regular basis. Led by the Council, this Forum ensures consistency and efficiency in service delivery and supports to new arrivals to our county from Ukraine.

The Council has also set up a dedicated email address responseforum@laoiscoco.ie to assist in coordinating queries.

A range of additional relevant information, services and supports are set out below:

 

Laois County Council запровадила Форум реагування Yкраїнської громади, що складається зі статутних і волонтерських груп/агенцій, що діють у окрузі Лаос, які збираються на регулярній основі.  Очолюваний Радою, цей Форум забезпечує послідовність та ефективність у наданні послуг та підтримує нових прибулих до нашої країни з України.

Рада також створила спеціальну електронну адресу responseforum@laoiscoco.ie для допомоги в координації запитів.

Нижче наведено низку додаткової відповідної інформації, послуг і підтримки:

__________________________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Перекладіть Laois.ie

Ви можете перекласти www.laois.ie з Aнглійської на багато інших мов, дотримуючись наведених нижче інструкцій.

A) Натисніть кнопку “ME” у верхній частині сторінки

B) Натисніть значок Вибрати мову

C) Знайдіть і виберіть потрібну мову.

 

Це автоматично перекладе весь текст.  Ви також можете перекладати документи, відкривши документ на laois.ie і дотримуючись тієї самої процедури.

 

 

Read More News Stories