Civil Defence


Laois Civil Defence

Laois Civil Defence operates as the reserve emergency service for County Laois. It exists to provide assistance to the community and to assist other emergency services where necessary. It also cooperates with the Radiological Protection Institute within the framework of the national emergency plan for dealing with radiological emergencies. During wartime it is responsible for measures dealing with protection of the civilian population.

It’s a voluntary part-time service; members up to the rank of the Civil Defence Officer are unpaid. Civil Defence operates both under central (Department of Defence) and local (Laois County Council) control. Funding is split 70:30 respectively.

If you want more specific information about any topic feel free to contact us and we’ll try to help.  Please visit us at www.laoiscivildefence.ie

Cosaint Shibhialta
Feidhmíonn Cosaint Shibhialta Laoise mar sheirbhís éigeandála cúltaca do Chontae Laoise. Tá sí ann chun cabhair a chur ar fáil don phobal agus chun cuidiú le seirbhísí éigeandála eile nuair is gá. Lena chois sin, comhoibríonn sé leis an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch taobh istigh de chreat an phlean éigeandála náisiúnta chun déileáil le cásanna éigeandála raideolaíocha. In am cogaidh, tá sí freagrach as bearta chun déileáil le cosaint an phobail shibhialtaigh.
Seirbhís dheonach pháirtaimseartha atá inti; níl aon íocaíocht do bhaill suas go dtí céim an Oifigigh Cosanta Shibhialta. Feidhmíonn Cosaint Shibhialta faoi rialú lárnach (An Roinn Cosanta) agus áitiúil (Comhairle Chontae Laoise) araon. Tá an maoiniú roinnte 70:30 faoi seach.
Má tá eolas níos sonraithe uait faoi aon topaic déan teagmháil linn agus déanfaimid iarracht cabhrú leat. Tabhair cuairt orainn ag www.laoiscivildefence.ie

 
Read More News Stories