Fire & Rescue


It is the aim of Laois County Fire & Rescue Service to provide an efficient and effective response to fires and other emergencies; and to reduce the incidence of fire by the provision of an efficient and effective fire safety education, advice and legal enforcement service.

Dóiteán & Tarrtháil
Tá sé mar aidhm ag Seirbhís Dóiteáin & Tarrthála Chontae Laoise freagairt éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil do dhóiteáin agus do chásanna éigeandála eile; agus laghdú a dhéanamh ar líon na ndóiteán trí sheirbhís oideachais, comhairliúcháin agus forfheidhmithe dlí éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil.

Contact Laois Fire & Rescue

 • Email – fireofficer@laoiscoco.ie
 • Phone main reception number (05786 64000) and then ask to speak with a Fire Officer
 • Post to
  Chief Fire Officer,
  Central Fire Station,
  Dublin Road,
  Portlaoise,
  Co. Laois,
  R32 DC98,
  Ireland.

Déan Teagmháil le hIonad Dóiteáin & Tarrthála Laoise

 • Ríomhphost – fireofficer@laoiscoco.ie
 • Glaoigh ar an bpríomh-uimhir fáiltithe (05786 64000) agus ansin iarr labhairt le hOifigeach Dóiteáin
 • Postáil chuig
  An Príomhoifigeach Dóiteáin,
  An Príomh-Stáisiún Dóiteáin,
  Bóthar Bhaile Átha Cliath,
  Port Laoise,
  Co. Laoise,
  R32 DC98,
  Éire.