Fógra maidir le bóithre a dhúnadh go sealadach


Ba mhaith leis an gComhairle Chontae Laoise é sin a chur in iúl faoin rún agus faoin gcinneadh chun  an bóthar seo a leanas ag an láthair seo a leanas a dhúnadh.

Bóthar:             L-21205 – Lána Muileann Glas, Phort Laoise, Co Laoise

AR agus/nó IDIR na dátaí agus na hamanna seo a leanas

29/08/2023    09:30                      and                           31/08/2023 15:00

Chun críocha:             Feabhsúcháin Sábháilteachta Acomhal agus oibreacha athailínithe Teorann

LCC Ridge Rd Greenmill Ln – TMP

Seolfar aon agóidí nó tuairimí ar ríomhphost chuig:

Ríomhphost 1    dcoss@laoiscoco.ie                        agus cóipeáil an méid seo a leanas

Ríomhphost 2    kkennedy@dunnebros.ie

Read More News Stories