Fógra go mbeidh Bainistíocht Tráchta Sealadach ar an R426 An Bóthar Nua, Portlaoise, Co. Laois.


Ba mhaith le Comhairle Contae Laoise a fhógairt go mbeidh Bainistíocht Tráchta Sealadach ag ar siúl ar an suíomh seo leanas:

Bóthar:       R426 An Bóthar Nua, Portlaoise, Co. Laois.

AR agus/nó IDIR na dátaí agus na hamanna seo a leanas

12/02/2024  09:30                                 agus                12/02/2024  13:00

Chun críocha:     Oibreacha Feabhsúcháin Cosán

LCC Portlaoise MD Paths 2023 – TMP 021 – Bollards Timahoe Rd Portlaoise

Seolfar aon agóidí nó tuairimí ar ríomhphost chuig:

Ríomhphost 1    portlaoisemd@laoiscoco.ie                                        agus cóipeáil an méid seo a leanas

Ríomhphost 2    wwilkinson@laoiscoco.ie

Ríomhphost 3    kquinn@laoiscoco.ie

Read More News Stories