Fógra maidir le bóithre a dhúnadh go sealadach


Ba mhaith leis an gComhairle Chontae Laoise é sin a chur in iúl faoin rún agus faoin gcinneadh chun  an bóthar seo a leanas ag an láthair seo a leanas a dhúnadh.

 

Bóthar:                Sráid an tSéipéil, Darú, Co Laoise

Ó:                          Junction with the N77

Chun:                     Junction with the R-639

 Beidh an Bóthar Dúnta Gach Lá IDIR na dátaí agus na hamanna seo a leanas

21/08/2023 08:00                      and                           25/08/2023 18:00

Chun críocha Athdhromchlú Bóthair

L-5756 Chapel Street Durrow

Seolfar aon agóidí nó tuairimí ar ríomhphost chuig:

Ríomhphost 1 ekenny@laoiscoco.ie             agus cóipeáil an méid seo a leanas

Ríomhphost 2 JohnKilleen@killeencivilengineering.ie

 

Read More News Stories