Fógra maidir le bóithre a dhúnadh go sealadach


Ba mhaith leis an gComhairle Chontae Laoise é sin a chur in iúl faoin rún agus faoin gcinneadh chun  an bóthar seo a leanas ag an láthair seo a leanas a dhúnadh.

 

Bóthar:     L39323-0 Caisleán Chúil Rua, Co Laoise

 

AR agus/nó IDIR na dátaí agus na hamanna seo a leanas

15/08/2023   08:00           agus                 15/08//2023  18:00

 

Chun críocha Athdhromchlú Bóthair

C23008_06_009 Dressing Works@Laois – L39323-0 Coolroe Castle

Seolfar aon agóidí nó tuairimí ar ríomhphost chuig:

Ríomhphost 1    pmcveigh@laoiscoco.ie                 agus cóipeáil an méid seo a leanas

Ríomhphost 2    kecoogan@laoiscoco.ie

Ríomhphost 3    jgriffin@laoiscoco.ie

Read More News Stories