Contact Commercial Rates / Déan teagmháil le Rátaí Tráchtála


Commercial Rates Department,

Laois County Council,

County Hall,

Portlaoise,

Co Laois.

Email: rates@laoiscoco.ie

Telephone: 057 8664232/ 057 8664064/ 057 8664050 / 057 8664055

 

Rannóg na Rátaí Tráchtála,

Comhairle Chontae Laoise,

Áras an Chontae,

Portlaoise,

Co. Laoise.

Ríomhpost: rates@laoiscoco.ie

Teileafón:- 057 8664232/ 057 8664064/ 057 8664050 / 057 8664055

Read More News Stories