Fógra maidir le bóthar a dhúnadh go sealadach


Seo fógra ó Chomhairle Contae Laoise gur mian linn  an bóthar seo a leanas ag an láthair seo a leanas a dhúnadh go sealadach:

Bóthar:                L-6719 Tulaigh Lobhair , Mainistir Laoise

Ó:                     Acomhal le R425

Go dtí:                  Acomhal le Crosbhóthar Thulaigh Lobhair

AR agus/nó IDIR na dátaí agus na hamanna seo a leanas

10/07/2024  08:00                     agus                            10/07/2024  18:00

11/07/2024  08:00                                                         11/07/2024  18:00 

Chun críocha:     Oibreacha Athdhromchlaithe Bóthair

C24028_24_001 Rev01 L-6719 Tullore, Co. Laois

Seolfar aon agóidí nó tuairimí ar ríomhphost chuig:

Ríomhphost 1    squinn@laoiscoco.ie       agus cóipeáil an méid seo a leanas

Ríomhphost 2    wwilkinson@laoiscoco.ie

Ríomhphost 3    pmahon@carrollquarry.ie

Read More News Stories